Sözlükte "fetret" ne demek?

1. Hükümet gücünün gevşediği bir yerde düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre; iki olay arasındaki süre.
2. İki peygamber ya da padişah arasında peygambersiz ya da padişahsız geçen süre.
3. İslam dinine göre hz. ısa ile hz. muhammet arasında geçen süre.

Fetret kelimesinin ingilizcesi

interregnum.
Köken: Arapça

Son eklenenler